D66

D66

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Sinds de oprichting staat D66 voor de vrijheid van het individu. Persoonlijke autonomie en zichtbaar jezelf kunnen zijn, door het versterken van keuzevrijheid en zelfbeschikking van mensen, staat daarbij steeds centraal.

De afgelopen periode heeft D66 zich in de Eerste Kamer steeds ingezet voor de verbetering van de positie van LHBTI’s, zowel in wetsvoorstellen waar de positie van de groep expliciet als minder expliciet aan de orde is.

Daarom steunt de Eerste Kamerfractie ook de initiatiefwet van D66-Kamerlid Vera Bergkamp, Van den Hul en Ozutok om de Algemene wet gelijke behandeling aan te passen. Hierdoor worden trangender personen en intersekse personen expliciet beschermd tegen discriminatie.

Ook bij voorstellen waar de positie van LHBTI’s niet centraal staat, heeft D66 oog voor hun positie. Bij de behandeling van de Wet dienstplicht vrouwen vroeg D66 bijvoorbeeld naar de positie van intersekse personen omdat het wetsvoorstel alleen uitging van twee genders. En bij de behandeling van het VN-Gehandicaptenverdrag benadrukte D66 weer het belang van een inclusieve samenleving, ook op het gebied van geaardheid.

Tot slot heeft D66 niet alleen in wetgeving toegezien op de positie van LHBTI-personen, ze voert deze zelf ook uit: onze huidige fractie kent twee leden met een regenboogachtergrond.

Wat beloven we:

Een diverse kandidatenlijst was een van de prioriteiten bij het selecteren van onze kandidaten. D66 heeft drie personen uit de LHBTI-gemeenschap in de top-10 van onze kandidatenlijst staan, waaronder de lijsttrekker. Er wordt dus niet alleen óver LHBTI’s gesproken, maar bij D66 zijn LHBTI’s onderdeel van ons geluid.

De komende periode zal D66 zich blijven inzetten voor gelijke rechten. De wettelijke kaders van het personen-, familie-, erf- en schenkrecht komen bijvoorbeeld niet altijd meer overeen met de praktijk. De verschillende (samen)leefvormen zijn tegenwoordig sterk gewijzigd en het huwelijk tussen man en vrouw is allang niet meer het uitgangspunt voor veel mensen. Wettelijke kaders moeten de ruimte en erkenning bieden voor verschillende relaties.

D66 blijft zich de komende periode inzetten om knelpunten in wetsvoorstellen zoveel mogelijk aan het licht te brengen.