Boris Dittrich

Plaats op de lijst: 5

Bent u zelf LHBTI: Ja, homo

Website: www.D66.nl

Twitter: @DittrichBoris

Na bijna 12 jaar internationaal op LHBTI-gebied gewerkt te hebben (Human Rights Watch) wil ik als Eerste Kamerlid in Nederland bij het beoordelen van wetsvoorstellen toetsen of die LHBT vriendelijk zijn. Actief wil ik betrokken zijn bij discussies over meerouderschap (redenerend vanuit het belang van het kind), onnodige geslachtsregistratie, evaluatie transgenderwet en het verder uitvoeren van het roze stembusakkoord. Van belang vind ik het opkomen tegen elke vorm van geweld tegen LHBT-ers en discriminatie (o.a. op de arbeidsmarkt), ook door het gesprek aan te gaan met hen die ons veroordelen.

Internationaal wil ik me sterk blijven maken voor gelijkberechtiging van LHBTI-ers, ook omdat het buitenland invloed op Nederland uitoefent. In de meeste landen, lid van de Raad van Europa, moet nog veel tot stand worden gebracht. Samenvattend wil ik zichtbaar zijn. Ben lid van het COC en trots op mijn Bob Angelo-penning uit 2012 (voor mijn initiatief om samen met enkele collega’s het huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht) en de Jos Brink Staatsprijs die ik in 2013 ontving.

Ik sta op # 5 bij D66. Een stem op D66 is indirect een stem op mij.

Hartelijke groet, Boris