Paul Schnabel

Plaats op de lijst: 7

Bent u zelf LHBTI: JA

Als lid van de Utrechtse Studentenwerkgroep Homoseksualiteit organiseerde ik in 1969 het eerste studium generaleprogramma over seksualiteit in alle faculteiten van de Universiteit Utrecht. Later nog vele wetenschappelijke en journalistieke publicaties over homoseksualiteit, seksualiteit, abortus en anticonceptie, relatie-en gezinsvorming. Het thema homoseksualiteit c.q. de positie van LHBTI’s speelt in de Eerste Kamer uiteraard als het wetgeving op dit gebied zelf betreft, maar ook als het om wetgeving gaat die gevolgen kan hebben voor de positie van LHBTI’s in de Nederlandse samenleving. Dat gebeurt niet vaak, maar uiteraard zal ik dan letten op aspecten als gelijkheid van behandeling.