Annelien Bredenoord

Plaats op de lijst (voor zover reeds bekend): 1

Bent u zelf LHBTI: JA

Website: www.annelienbredenoord.nl

Twitter: @albredenoord

Ruim 15 jaar geleden ben ik lid geworden van D66 vanwege haar baanbrekende houding ten aanzien van ethische kwesties, zoals euthanasie, onderzoek met embryo’s, en de openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. De moed om te vernieuwen, het verstand om de consequenties te doordenken, oog voor de gevoeligheden van anderen: dat is wat me aanspreekt in D66.

In het dagelijkse leven ben ik hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie en houd ik mij bezig met de complexe morele vraagstukken die op ons afkomen door ontwikkelingen in de (bio)medische wetenschappen. Ook politiek is inherent moreel, onze ethische agenda is nooit af. Ik vind het cruciaal om aandacht te blijven vragen voor de Els Borst Agenda en vrijzinnigheid, juist ook vanuit de Eerste Kamer. Dat heb ik de afgelopen 4 jaar gedaan als senator namens D66 en dat wil ik graag de komende periode doen als lijsttrekker en beoogd fractievoorzitter. Ik zie het als een uitdaging en een eer om namens D66 in de Eerste Kamer mijn bijdrage te leveren aan een zorgvuldige beoordeling van wetten, met oog voor draagvlak, kwaliteit en de vrijzinnige agenda van D66.