Mark Harbers

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Naast de actualiteit van dit moment, zoals Nederland goed uit de coronacrisis krijgen, gaat politiek over méér, bijvoorbeeld over wat mij persoonlijk raakt. Ik vind het belangrijk dat we een overheid hebben die niet betuttelt, die ruimte geeft aan mensen om zelf hun leven in te richten. In de afgelopen decennia is er veel verbeterd in de positie van LHBTI’ers en ik ben er trots op dat de VVD als brede liberale partij zich daarvoor sterk heeft gemaakt. Maar omdat er nog altijd wensen zijn, en verworvenheden ook weer onder druk kunnen komen te staan, blijf ik me ervoor inzetten dat we in Nederland gewoon en veilig onszelf kunnen zijn.

Ook al behandel ik andere onderwerpen in de Tweede Kamer, thans klimaat en energie, het mooie van politiek is wel dat je over alle belangrijke onderwerpen kunt meepraten, dus ook die mij persoonlijk aan het hart gaan. En soms kun je er direct aan bijdragen, bijvoorbeeld toen ik als staatssecretaris voorkwam dat de Amerikaanse haatprediker die LHBTI’s dood wenste naar Nederland kon komen. Met die inzet ga ik graag door: voor de vrijheid om te zijn wie je wilt zijn, en te bereiken wat je wilt bereiken.