Mauritius Wijffels

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Mauritius Wijffels is gigantisch trots om Splinter’s regenboogkandidaat te zijn. In zijn 59 jaren heeft Mauritius eerstehands ervaren en rondom hem heen gezien hoeveel blokkades en plafonds een andere seksuele identiteit kan opleveren. Professioneel en sociaal. Ook in Nederland. Laat staan daarbuiten. Als advocaat met veel mensenrechtenervaring, is Mauritius erop gebrand om iedereens recht op de eigen seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie diep te verankeren, beschermen en bevorderen – net als de brede maatschappelijke aanvaarding ervan. Hier en elders. Mauritius wil ons land absoluut in de top 3 krijgen. In de Tweede Kamer gaat hij concreet vechten voor:

  • definitieve uitbreiding non-discriminatie verbod artikel 1 Grondwet (nieuwe stemronde)
  • aanhoudende druk op nieuw kabinet om oproepen Tweede Kamer ter bescherming van LHBTI-rechten serieus te nemen en op te pakken
  • acceptatie: intensief samenwerken met LHBTI belangenorganisaties en andere politieke partijen om LHBTI acceptatie drastisch te vergroten via onderwijs, welzijnswerk en gerichte evenementen
  • opheffing LHBTI-isolement en onzichtbaarheid bij jongeren èn ouderen via alle acceptatie activiteiten
  • campagne tot aanmoediging van aangifte van geweld tegen LHBTI’ers
  • meer contact met en inspiratie van politici en LHBTI belangenbehartigers uit België, Luxemburg, Portugal en Malta – landen die op ons voorlopen
  • staatssecretaris voor mensenrechten