Splinter

Splinter

Dit schrijft de partij over haar inzet voor LHBTI’s:

Splinter wil elke vorm van discriminatie tegengaan. In Nederland moet elke LHBTI+ persoon zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarom wil Splinter actief beleid voeren, en ook aandacht besteden aan LHBTI+-emancipatie op plekken waar dat nu nog te weinig gebeurt. Denk aan sportorganisaties, op de werkvloer, maar juist ook in minderheidsgemeenschappen. Splinter kijkt niet weg, maar staat voor emancipatie.

Dat doen wij door een volwaardige wet meerouderschap te creëren, “conversietherapieën” te verbieden en de Hiv-preventiepil PrEP laagdrempelig te verstrekken. Ook wil Splinter een veilige opvang voor dak- en thuisloze LHBTI+-jongeren en worden suïcidepreventieprogramma’s gemaakt die gericht zijn op LHBHTI+-personen.

Personen die een geslachtsverandering willen ondergaan, maken we het niet onnodig moeilijk: er komt een transitieverlof voor transgender personen. Daarnaast hoeven jongeren onder de 16 jaar hun geslachtsregistratie zonder rechterlijke tussenkomst wijzigen. Ook komt er bijzondere aandacht voor intersectionaliteit als discriminatiegrond.

Tot slot treden we hard op tegen discriminatie, zeker op grond van iemands seksuele gerichtheid. Haatpredikers die oproepen tot haat tegen LHBTI+ personen, worden de toegang tot ons land ontzegd. Zo blijven we scherp op het handhaven van onze vrijheden.

Splinter kijkt niet weg, maar zorgt ervoor dat jij jezelf kan zijn. Overal.

Toelichting op de stellingen: 

Splinter wil elke vorm van discriminatie tegengaan. In Nederland moet elke LHBTI+ persoon zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarom wil Splinter actief beleid voeren, en ook aandacht besteden aan LHBTI+-emancipatie op plekken waar dat nu nog te weinig gebeurt. Denk aan sportorganisaties, op de werkvloer, maar juist ook in minderheidsgemeenschappen. Zo zorgen we ervoor dat je op elke plek in Nederland geaccepteerd wordt, en niet gediscrimineerd wordt. Splinter kijkt niet weg, maar staat voor emancipatie.