Fenna Feenstra

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Fenna Feenstra is in het dagelijks leven docent. Fenna is van jongs af aan al actief voor een betere en eerlijker wereld. Verontwaardiging over onrecht is haar grote drijfveer. Of het nu gaat om armoede onder kinderen, slechte arbeidsvoorwaarden of discriminatie. Waar nodig zal zij op de barricaden staan. Zo heeft zij zich in Fryslân ingezet voor structurele subsidies voor belangenorganisaties en kenniscentra op het gebied van diversiteit en inclusie zoals het COC. Fenna: “Ik vind het een zeer slechte zaak dat orthodoxe scholen docenten en leerlingen kunnen weigeren op grond van hun seksueel geaardheid. Hier moet de wet snel op aangepast worden. Daarnaast moet ook het lesmateriaal op orde zijn. Het is goed dat lessen over seksuele diversiteit zijn opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs maar de lessen zijn nog van wisselende kwaliteit. De overheid moet zorgen dat het lesmateriaal van voldoende kwaliteit is. Scholen moeten een veilig klimaat scheppen voor iedereen. Zo kunnen we samenwerken aan een inclusieve samenleving, waarin je mag zijn wie je bent, en waar solidariteit en gelijkwaardigheid de norm is”