Bert Peterse

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

De positie van de LHBTI+ gemeenschap staat onder druk. Door corona is voor veel mensen het leven zwaarder geworden. Zorgen om je gezondheid, maar ook zorgen om werk spelen daar een rol in. De maatregelen maken dat ontmoeting nauwelijks mogelijk is. Niet iedereen heeft thuis een veilige plek om zich zelf te zijn. De eigen-horecagelegenheden zijn een plek om veilig af te kunnen spreken die nu gemist wordt. Ik wil mij inzetten dat deze ontmoeting mogelijk blijft en de kleine ondernemers daar in steunen. Een ander punt is discriminatie of (huiselijk) geweld tegen lhbti+’ers. Onacceptabel en juist speciale aandacht vanuit de politie (het roze in blauw netwerk) verdient de steun die nodig is om hun werk goed te kunnen doen. Slachtoffers van bedreiging en stalking moeten beter worden beschermd, door contact- en gebiedsverboden. Politie en OM krijgen meer mensen en mogelijkheden om discriminatie van onder meer LHBTI+’ers te onderzoeken en te vervolgen. Het verstrekken van Prep via de GGD is een goed voorbeeld van preventief gezondheidsbeleid. Regelmatig blijken huisartsen nog onwetend, of soms niet mee te willen werken aan de wens van hun patiënt hier gebruik van te maken. Preventieve zorg en aandacht moet daarom altijd laagdrempelig beschikbaar zijn voor iedereen.