Hendrikus Velzing

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Mijn naam is Hendrikus Velzing (1957) en ik ben fractievoorzitter voor FVD in de provincie Drenthe. Ik ben al jaren ondernemer en was ook actief in de lokale politiek in Emmen en was in 2017 tevens FVD-kandidaat voor de Tweede Kamer. Buiten mijn ondernemerschap ben ik voorzitter geweest van topsportclubs in handbal en tafeltennis.

Met kennis uit de praktijk wil ik nu de Drentse economie een impuls geven. Naast het fractievoorzitterschap voor FVD in Drenthe sta ik voor de 2e keer op de landelijke lijst van FVD, op plaats 29. Ik ben vroeger vrijwilliger geweest voor COC in Emmen.

Ik zet me in mijn dagelijks leven in voor de acceptatie van de LHBTI’s van ons land en daarbuiten. Ik ben altijd heel open geweest over mijn geaardheid en heb voorlichting gegeven aan plattelandsvrouwen en op scholen. Door mijn openheid en toegankelijkheid wil ik bijdragen aan een maatschappij van gelijkheid voor iedereen, zoals ook in onze grondwet is vastgelegd.