Forum voor democratie

Forum voor democratie

Dit schrijft de partij over haar inzet voor LHBTI’s:

Forum voor Democratie vindt het belangrijk dat iedereen zich vrij en veilig voelt in Nederland. FVD staat voor de gelijke behandeling van alle burgers – ongeacht geslacht, afkomst of seksuele voorkeur – en gelooft in de vrijheid van het individu. Deze Nederlandse kernwaarde willen we koesteren, maar de laatste jaren zijn er steeds meer mensen ons land binnengekomen wiens overtuigingen haaks staan op de onze. Homoseksuelen kunnen in veel delen van ons land zelfs niet meer zonder gevaar over straat lopen. Dit soort geweld wordt niet tegengegaan door LHBTI-symboolpolitiek. FVD wil geen gekleurde zebrapaden of regenboogvlaggen, maar een keiharde aanpak van anti-homogeweld waarbij de kern van het probleem benoemd wordt: patriarchale religies, eercultuur en niet-Westerse opvattingen over homotolerantie.

Toelichting op standpunten

(Nog) geen informatie ontvangen.