Ralf Sluijs

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Na best wel geworsteld te hebben kwam ik op mijn 21e zelf uit de kast. Ik wil me ervoor inzetten dat de emancipatiegolf die de LHBTI gemeenschap de afgelopen tientallen jaren doorgemaakt heeft, niet ongedaan gemaakt wordt door mensen in onze samenleving die agressief worden als twee mannen hand in hand lopen, twee vrouwen elkaar een kus geven of een dragqueen in vol ornaat over straat paradeert. Dat moet namelijk allemaal kunnen in Nederland. Waar Amsterdam in de jaren ’90 de gay hoofdstad van de wereld was, is die status vandaag de dag ver te zoeken. Het gevoel van onveiligheid neemt toe en het openlijk uiten van liefde is voor LHBTI’ers minder gewoon dan het ooit was. Maar die verworvenheden zijn te groot en te belangrijk om te verkwanselen. Het zijn niet Youp, Gijp of Derksen die met wat onschuldige grapjes een giftig klimaat creëren, maar de intolerantie van sommigen in de maatschappij die het maakt dat niet iedereen honderd procent kan zijn wie die wil zijn. Die realiteit moet onder ogen gezien worden en in de Kamer aan de kaak gesteld worden.