Code Oranje

Code Oranje

Dit schrijft de partij over haar inzet voor LHBTI’s:

De rechten van de LHBTI-gemeenschap en de bescherming daarvan zijn voor Code Oranje van enorm groot belang. Ieder mens heeft rechten. Die wetenschap draagt bij aan ons gevoel van veiligheid. Die rechten moeten niet alleen zonder belemmering uitgeoefend kunnen worden, maar ook afgedwongen kunnen worden als het er op aankomt. Daarvoor is essentieel dat iedereen direct toegang heeft tot goede en betaalbare rechtsbijstand en vervolgens zonder enige belemmering de stap naar de rechter kan maken. Als Code Oranje deinen we niet mee op de golven van de indentiteitspolitiek, maar kiezen we voor een praktische en doortastende aanpak van discriminatie, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. De overdracht van democratische waarden en de principes van onze democratische rechtsstaat (het burgerschapsonderwijs) moeten een kerntaak van het onderwijs zijn. We tonen ons weerbaar ten opzichte van regimes en ideologieën die het concept van vrijheid niet respecteren (Ofwel: we zijn intolerant tegen intolerantie).