Lucille Werner

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Met de slogan ‘Iedereen wordt gezien door de nummer 10’ wil ik me graag inzetten voor de LHBTI gemeenschap in Nederland. Tolerantie, acceptatie en veiligheid zijn hierin essentieel. Iedereen in Nederland moet mee kunnen doen, het gevoel hebben zich veilig te voelen en zichzelf te kunnen zijn.