Anne Kuik

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Wat ik jongeren gun is dat ze durven zichzelf te zijn. Ik zie jongeren worstelen met hun identiteit, in een wereld waarbij het lijkt dat je altijd plezier moet uitstralen, een uitgesproken mening moet hebben en bij de populaire mainstream moet horen. Als politica vind ik het belangrijk dat we eenzaamheid ook onder jongeren voorkomen. Weerbaarheidslessen en het stimuleren van een cultuur om voor een ander op te komen zijn belangrijke basisvaardigheden waarop ik wil inzetten.

Als woordvoerder ontwikkelingssamenwerking zie ik het ook als onze opdracht om op te komen voor mensen die in de knel komen vanwege geslacht en/of geaardheid in ontwikkelingslanden, het gaat om het verdedigen van fundamentele mensenrechten.