Glenn Helberg

Nauwelijks in Nederland aangekomen vanuit Curaçao om geneeskunde te studeren sloot ik mij aan bij het COC in Utrecht om jongeren in groepen te begeleiden met hun coming out. Die dag in 1984 dat wij bovengronds kwamen en in optocht liepen naar ons nieuwe gebouw met een open glazen voorwand, raakte mij diep. We voelden ons bevrijd en de wereld kon ons in al onze pracht en kracht aanschouwen.

Van ondergronds, een werfkelder aan de Nieuwe Gracht in Utrecht naar de politiek in Den Haag is een weg waar ik hulp bij nodig heb. Uw stem, jouw stem brengt mij, brengt ons daar.

Wij heten Gay, maar zijn wij wel zo vrolijk diep van binnen. Velen van ons zijn de zelfhaat in ons geprogrammeerd in onze ontwikkeling nog niet kwijt. In de tweede kamer zal ik, zullen wij naast alle thema’s die beginnen bij voorlichting op scholen tot een discriminatievrije werkvloer of leven, ons ook richten op de contexten waarin kinderen geprogrammeerd worden om die zelfhaat zich eigen te maken.

We willen ons richten op alle opvoedinstituties beginnend bij het gezin, zodat niemand met welke achtergrond dan ook, in angst moet leven en of het gevoel niet goed genoeg te zijn te moeten internaliseren.