Artikel 1

Artikel 1

Dit schrijft de partij over haar inzet voor LHBTI’s:

Artikel 1 is een partij van verscheidenheid, niet van tegenstellingen. Diversiteit is een bron van kracht, mits we respect, inclusiviteit, solidariteit en gelijkwaardigheid centraal stellen. Een krachtig en effectieve LHBTIA-emancipatiebeleid moet gestoeld zijn op een doortastend onderwijs- en voorlichtingsbeleid van kinderen, jongeren, toekomstige professionals, zorgverleners, dienstverleners, etc. Verder moeten we de autonomie en weerbaarheid van LHBTIA-activisten en -organisaties, ongeacht hun achtergrond en gemeenschappen garanderen. Ruim 40% van de kandidaten van Artikel 1 beschouwt zichzelf LHBTIA+.

Sylvana Simons legt bij COC’s Verkiezingsdebat 2017 uit waarom LHBTI’s volgens haar op Artikel 1 moeten stemmen: