Bart Hemmes

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Mijn naam is Bart Hemmes en ik ben 22 jaar oud. Voor de aankomende verkiezingen heb ik mij verkiesbaar gesteld voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland. We wonen in een internationale en een diverse provincie. De provinciale overheid heeft dan ook een belangrijke rol in het beschermen en supporten van LHBTIQ+ personenen. In de Provinciale Staten wil ik dan ook bereiken de volgende dingen bereiken:

  • Zichtbaarheid van LHBTIQ+ personen vergroten, o.a. door het hijsen van de regenboogvlag bij het provinciehuis.
  • Sociale acceptatie van LHBTIQ+ personen bevorderen door vanuit de provincie LHBTIQ+ organisaties ondersteunen
  • Elke gemeente in Zuid-Holland een regenbooggemeente maken door in gesprek te gaan met gemeenten.