Volt – Zuid-Holland

Volt – Zuid-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Volt doet dit jaar voor de eerste keer mee aan de Provinciale Staten, maar op andere niveaus heeft Volt zich al wel hard gemaakt voor LHBTI+ emancipatie. Volt streeft naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen zich welkom en veilig voelt. We staan voor deze waarden van LHBTI+ personen in heel Europa. Waar Volt in heel Europa voor werkt is onder andere het legaliseren van huwelijk voor en tussen iedereen en zorgen we voor een inclusieve publieke sector1. Ook binnen Nederland werken we hard aan acceptatie en emancipatie van LHBTI+ personen. Zo werkte Volt aan de grondswetwijziging op landelijk niveau dat ook ‘gender’ en ‘seksuele gerichtheid’ worden opgenomen in artikel 1 van de grondwet2 

Waar Volt In Zuid-Holland Volt vertegenwoordigd is, werken we ook hard aan acceptatie en emancipatie. In Delft zetten we ons in voor diversiteit binnen kunst en cultuur en maken we Delftse Canon meer divers3. In Rotterdam maakt Volt zich hard voor een goede afspiegeling van het personeelsbestand van de gemeente en ondersteunen we evenementen zoals een Pride4. Ook heeft Volt de actie opgezet waarin de Rotterdamse Gemeenteraad de OneLove-aanvoerdersband draagt5. 

We werken hard aan de acceptatie en emancipatie van LHBTI+ personen, maar zijn nog niet klaar!

Wat beloven we:

Het is nu ook tijd dat er in de provincie Zuid-Holland werk wordt gemaakt van verdere acceptatie en emancipatie van de LHBTI+ gemeenschap. De veelzijdigheid van Zuid-Holland zou hierin een belangrijke aanjagende kracht kunnen zijn: we waarderen en respecteren allemaal elkaars verschillen. Hierbij denkt Volt dat het belangrijk is dat we elkaar het podium bieden in Zuid-Holland.  

Wat Volt concreet gaat doen in de Provinciale Staten is ervoor zorgen dat de provincie als organisatie in alles divers en inclusief gaat worden. Het creëren van een prettige werkomgeving voor nu en in de toekomst staat hier voorop. Dit begint met het inclusief maken van het gebouw. Hierbij kan gedacht worden aan een makkelijk toegankelijke ingang, waarbij een rolstoel niet hinderend werkt. Ook kan een divers en inclusief personeelsbestand acceptatie en emancipatie van LHBTI+ personen bevorderen. Om dit voor elkaar te krijgen, zou het een mogelijkheid moeten zijn om anoniem te solliciteren. 

Hiernaast zal Volt vanuit de provincie ook het gesprek aan gaan met Zuid-Hollandse gemeenten. Ondanks dat Zuid-Holland in alle vormen heel erg divers is, blijft de acceptatie en emancipatie in veel gemeenten nog achter6 

Volt gaat werken aan inclusiviteit en diversiteit door zichtbaarheid van LHBTi+ personen te vergroten in Zuid-Holland.