Matthijs van Muijen

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Mijn affiniteit ligt bij sport. Ik vind het belangrijk dat iedereen veilig kan sporten en sport kan beleven. Op alle sportvelden en sportaccommodaties moet dit gelden voor spelers en toeschouwers. Dat vraagt een actieve inzet voor bewustwording. Afgelopen tijd heb ik via de Roze Kameraden van Feyenoord mij ingezet voor een prettige sfeer in het stadion. Vanuit de Provinciale Staten wil ik daar ook aandacht voor vragen en dat organisaties die hiervoor zich inzetten financieel ondersteund worden. Bijvoorbeeld Sportservice Zuid Holland die breedtesportverenigingen ondersteund zou hier ook actief werk van moeten maken.