PvdA – Zuid-Holland

PvdA – Zuid-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Door te werken aan een inclusieve samenleving werken we aan de acceptatie van leden van de LHBTI+ gemeenschap. You Can’t Be What You Can’t See. 

Dat begint bij de provinciale organisatie zelf. De PvdA heeft ingezet op een veilige werkomgeving voor LHBTI’ers. Het kunnen hebben van een LHBTI+ netwerk en de mogelijkheid voor het opnemen van transitieverlof.  

De PvdA gedeputeerde verantwoordelijk voor sport en recreatie heeft onderzoek laten doen naar de behoeften aan sport en recreatie recreatievoorzieningen van verschillende aandachtsgroepen waaronder die van LHBTI’ers. Er is een miljoen euro meebetaald aan het songfestival 2021 in Rotterdam. Eerder is er aandacht gevraagd voor voldoende homo-ontmoetingsplekken. 

Zichtbaarheid blijft van groot van belang. In de samenleving en dus ook in de politiek. Daarom blijven het hijsen van de vlag bij het provinciehuis op coming out day belangrijk. Er is besloten een genderneutrale aanspreek vorm te gaan gebruiken bij brieven aan inwoners (‘Beste inwoner’ ipv Geachte heer, mevrouw’). 

 

De PvdA vindt diversiteit ook belangrijk bij haar volksvertegenwoordigers. Een lid van de PvdA Statenfractie is van de LHBTI+ gemeenschap en heeft dit ook actief uitdragen, niet alleen waar het ging om debatten, maar ook door zitting te nemen in het interim bestuur van COC Haaglanden.  

Wat beloven we:

Over inclusie en diversiteit zegt ons programma het volgende:

  • De PvdA vindt de blijvende inzet op een inclusievere provincie van groot belang, waarbij de grote diversiteit van mensen en groepen in Zuid-Holland een vanzelfsprekendheid is. Daarvoor is nog steeds veel nodig op alle vlakken, zoals de arbeidsmarkt, het onderwijs, de horeca, de sportsector, de cultuursector, maar ook het dagelijks leven op straat. Het gaat hierbij om aspecten als bewustwording, erkenning, acceptatie en veiligheid. We gaan discriminatie tegen en we bevorderen de inclusieve samenleving.  
  • De provincie voert daarom een actief beleid op inclusie en diversiteit, zowel binnen de eigen organisatie (werkgeversverantwoordelijkheid) als in de contacten met gemeenten, bedrijven en organisaties (o.a. subsidies). Ook bevordert de provincie extra aandacht op diversiteit in het onderwijs via projecten en subsidies.  
  • Op het moment dat er vanuit organisaties een Regenboogakkoord aangeboden wordt, zal de PvdA dit medeondertekenen en de uitvoering waarborgen in het collegeakkoord.