Daphne Plaizier

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Mijn naam is Daphne Plaizier, 25 jaar en oorspronkelijk kom ik uit Barendrecht. Sinds eind 2019 ben ik actief voor PvdA Barendrecht, waar ik nu ook buitengewoon commissielid ben. Ik vind dat iedereen het recht heeft om te zien wie je bent en dat iedereen zich vrij behoort te voelen om dit te laten zien. Helaas is dit niet zo vanzelfsprekend voor iedereen, daar zet ik mij voor in. De provincie kan hierbij een rol spelen door zelf, maar ook de gemeenten aan te sporen om diversiteitsbeleid te ontwikkelen.