Meindert Stolk

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Het CDA-Zuid Holland werkt aan een provincie waar iedereen zich thuis voelt. Dat betekent werken aan gelijke kansen voor iedereen. Bijvoorbeeld in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt. Discriminatie, in welke vorm dan ook, moeten we hard bestrijden.

Niet voor niets is het CDA een van de initiatiefnemers om Zuid-Holland een regenboogprovincie te maken. Ook de komende vier jaar willen we daar concreet gestalte aan geven.