CDA – Zuid-Holland

CDA – Zuid-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

  • Het CDA is mede-initiatiefnemer om van Zuid-Holland een regenboogprovincie te maken. Ook zijn wij pleitbezorger voor de invoering van een jaarlijkse ‘Regenboog-lezing’.
  • We zetten ons er voor in dat diversiteit en de positie van LHBTI+ personen serieuze aandacht krijgt in het hrm-beleid van onze eigen organisatie.
  • In debatten en bij beleidskeuzes wijzen we op de positie van LHBTI+ personen.
  • Actieve deelname aan coming-out day op 11 oktober en aan paarse vrijdag.

Wat beloven we:

  • Actief deelnemen aan activiteiten zoals coming-out day en paarse vrijdag.
  • Verder ontwikkelen van een jaarlijks event om LHBTI+ centraal te stellen, bijv. door een jaarlijkse lezing
  • Inzetten om positie van LHBTI+ personen betrekken bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid.