Jiska Post

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Veel van mijn vrienden vragen zich af wat de Provinciale Staten voor hen kan doen. Ik wil deze verkiezingen duidelijk maken dat de Provinciale Staten voor mijn generatie juist ontzettend belangrijk is. Woningbouw, mobiliteit en de energietransitie zijn allemaal thema’s waar de provincie veel te zeggen heeft. Thema’s die voor mijn generatie super belangrijk zijn! Ik wil mij inzetten voor een Zuid-Holland waar alle generatie zich thuis kunnen voelen.

Een thuis voor iedereen in Zuid-Holand dus! Zuid-Holland hoort vanzelfsprekend ook een inclusieve provincie te zijn. Hoewel de gemeente daar vooral aan zet is zijn verschillende provincies al bezig met het nadenken over en ontwikkelen van LHBTI-beleid, ook Zuid-Holland moet verder onderzoeken hoe zij bij kunnen dragen aan een thuis voor iedereen. De provincie kan bijvoorbeeld een platform zijn voor de regenbooggemeenten in Zuid-Holland. Kennis en ervaringen kunnen daar worden uitgewisseld en de provincie kan zo kijken hoe en waar ze kunnen ondersteunen.