Nico van Scheijndel

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Vrijheid, en gelijke behandeling zijn niet vanzelfsprekend, het zijn rechten waarvoor steeds en altijd aandacht moet zijn. De vrijheid om jezelf te zijn, het recht om gelijk behandeld te worden. Sinds mijn coming out sta ik voor die rechten, soms met blauw oog, meestal met woord en daad. In de politiek is het niet veel anders ook daar moeten die rechten (naast alle andere zaken) de aandacht krijgen die ze verdienen opdat wij leven en kunnen blijven leven in een land, een provincie waar iedereen zichzelf kan zijn. Een land is pas een gaaf land als dat voor iedereen geldt.