50 PLUS – Zuid-Holland

50 PLUS – Zuid-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

  • 50PLUS heeft voortdurend aandacht gevraagd voor roze ouderen in de provincie
  • 50PLUS heeft tezamen met verzorgingstehuizen in Zuid-Holland bijeenkomsten georganiseerd om bewustwording voor roze ouderen onder de andacht te brengen
  • 50PLUS vraagt voortdurend aandacht voor de veiligheid van LHBTI+ personen
  • 50PLUS zet in op voorbeeldfunctie van Statenleden om homofoob gedrag te weren
  • 50PLUS heeft meerder malen meegedaan aan programma‚Äôs op lager en middelbaar onderwijs om het acceptatievermogen voor LHBTI+ jongeren te vergroten
  • 50PLUS heeft in Provinciale Staten aandacht gevraagd om meer oren en ogen te hebben voor LHBTI+ jongeren die in gewetensnood komen vanwege hun geaardheid
  • 50LUS heeft actief deelgenomen aan roze zaterdag Rotterdam

Wat beloven we:

  • 50PLUS zal datgene wat ze de afgelopen jaren gedaan heeft voor de LHBTI+ community voortzetten
  • 50PLUS zet actief in meer geld beschikbaar te krijgen voor de afdelingen van het COC
  • 50PLUS zal alle LHBTI+ initiatieven die ontplooit worden in Zuid-Holland ondersteunen