Peter de Weerd

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

In de periode dat ik uit de kast kwam, werd het mij pijnlijk duidelijk dat Nederland helemaal niet zo accepterend is jegens de LHBTI+-gemeenschap als dat we collectief graag willen doen geloven. Als LHBTI+’er word je vooral geacht ‘normaal’ te doen. Maar wie is een ander om mij voor te schrijven hoe ik mijn leven leid? Dat is geen vrije, inclusieve samenleving. Ik geloof dat we daar nog de nodige stappen voor moeten zetten en mede daarom heb ik mij verkiesbaar gesteld voor de Provinciale Staten van Utrecht. Dit doe ik namens de Partij voor de Dieren, dé politieke partij die opkomt voor volwaardige erkenning, participatie en gelijke behandeling van achtergestelde groepen in de samenleving. De komende jaren wil ik mij voor de LHBTI+-gemeenschap inzetten d.m.v. representatie, het bevorderen van zichtbaarheid van de gemeenschap, ondersteuning van activiteiten en evenementen, een inclusieve werkvloer en voor een veilig Utrecht waar iedereen zichzelf mag zijn.
Naast mijn kandidatuur voor de verkiezingen, ben ik in het dagelijks leven adviseur ruimtelijke ontwikkelingen, woon ik samen met mijn vriend in Zeist en doe ik aan fotografie, hardlopen en zwemmen. Heb je een vraag voor me? Stuur me gerust een berichtje op social media!