Pieter Kroon

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden 

In de provincie Utrecht moet je jezelf kunnen zijn. Wie je ook bent, op je wie je verliefd wordt of hoe je eruitziet. Helaas is dat niet vanzelfsprekend, en dat moet veranderen! Als raadslid in De Ronde Venen heb ik mij de afgelopen jaren daarvoor ingezet, met als mooi resultaat dat er eindelijk gemeentelijke inclusiebeleid is gekomen en dat het onderwerp op de kaart staat en ook concrete acties die bijdragen aan bewustwording en een inclusievere gemeente.

Dat moet in veel meer gemeenten gebeuren en daarbij kan de provincie helpen! De provincie is dankzij GroenLinks een regenboogprovincie geworden en laat daarmee het goede voorbeeld zien. De komende periode wil ik me inzetten om ook andere gemeenten aan de slag te laten gaan met het tegengaan van discriminatie en uitsluiting. En nog meer in te zetten op het inclusief maken van alle plekken waar mensen samenkomen, of het nu op het werk, de sportclub of op school is. Door mensen bewust te maken van discriminatie en uitsluiting, te laten zien dat je jezelf mag zijn en maatregelen te nemen kunnen we daaraan bijdragen!