GroenLinks – Utrecht

GroenLinks – Utrecht

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

GroenLinks heeft vorige periode het initiatief genomen om van de provincie Utrecht een Regenboogprovincie te maken. Dat is gelukt! Een titel is mooi, maar dan moet er ook wel echt iets gebeuren. In het coalitieakkoord is deze periode dan ook afgesproken om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTIQ+personen en andere kwetsbare groepen te bevorderen.

Zo werkt de provincie Utrecht met de gemeenten Utrecht en Amersfoort samen om een veilig en LHBTIQ+-positief schoolklimaat te creëren. Niet alleen in de steden, maar ook daarbuiten is dit hard nodig, en daarom loopt er nu een pilot om gemeenten in de regio te betrekken bij bijvoorbeeld trainingen en wordt er gewerkt aan het uitbreiden van het programma SchoolsOUT naar nog meer scholen in de provincie Utrecht.

In het nieuwe sportbeleid wordt gewerkt aan inclusieve sport, waarin geen sprake is van uitsluiting of discriminatie. En er wordt ook gekeken naar de eigen organisatie. Zo heeft de provincie het Charter Diversiteit ondertekend en wordt ingezet op het zijn van een diverse en inclusieve werkgever.

 

Wat beloven we?

Er zijn de afgelopen periode mooie stappen gezet, maar wat GroenLinks betreft is er meer nodig om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTIQ+personen te bevorderen. Zo willen we stimuleren dat alle gemeenten in de provincie Utrecht een Regenbooggemeente worden en hier actief mee aan de slag gaan. Daarbij zorgen we ervoor dat we monitoren hoe het in de provincie Utrecht is gesteld met de veiligheid en sociale acceptatie van LHBTIQ+personen, zodat we die kunnen verbeteren.

We onderzoeken ook de mogelijkheid om een Regenbooghuis te realiseren. Een veilige plek waar LHBTIQ+personen en hun vrienden informatie kunnen krijgen, warm onthaald kunnen worden en elkaar kunnen ontmoeten. De aanpak van discriminatie en uitsluiting moet de provincie bespreken in alle contacten met gemeenten en het Rijk. De provincie moet verder onderzoek doen naar de bereidheid van inwoners om discriminatie en ook racisme te melden en maakt als dat nodig blijkt te zijn, een verbeterplan. Ook zetten we verder in op het tegengaan van discriminatie en uitsluiting in de sport.

Iedereen moet zich ook kunnen herkennen in het bestuur en de organisatie van de provincie. De provinciale organisatie moet een afspiegeling zijn van de bevolking. Daarvoor worden medewerkers getraind om zich bewust te zijn van vooroordelen en bij te dragen aan een inclusieve organisatie.