Margriet Leest

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden 

Ik sta voor de kracht van inclusie: iedereen moet zichzelf zijn, diens eigen “ik” zonder angst. Leven met een verborgen identiteit schaadt een persoon. Dit mag niemand meer moeten doormaken. Iedereen wil een fijn leven hebben en een ieder wil dit zo inrichten zoals die zelf wil met respect voor eigen identiteit, anderen en de woonomgeving. Een veilig, prettig leven gun ik een ieder door verdere stappen te zetten om de diversiteit van de samenleving in de spotlight te zetten. We weten wat er speelt in de samenleving op het gebied van discriminatie, welke vorm dan ook. Dan moet er nu concrete actie worden uitgevoerd om deze uit te bannen. Er zijn convenanten en akkoorden gesloten, maar worden deze ook nageleefd? Zo ja, wat zijn de effecten tot nu toe en moet er niet meer worden gedaan, in elk gebied van Overijssel. Voor jong en oud wil ik zorgen voor voldoende Safe Houses in Overijssel én ook voor tijdige veilige opvang van vluchtelingen die tot de LHBTIQ+ gemeenschap horen. Seksuele voorlichting op scholen is van cruciaal belang om jezelf en een ander te (leren) respecteren: deze moet vanaf jonge leeftijd en structureel worden aangeboden.