Jeroen Slager

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden 

Als persoon wil ik bijdragen aan een geborgen, open, veilige en betrouwbare samenleving. Dat doe ik op basis van mijn geloof. Die ruimte krijg ik bij 50PLUS Overijssel. Als er iemand was die oog had voor de ander die zich niet gekend of niet geaccepteerd voelde in de samenleving dan was dat Jezus. Er mogen zijn zoals je bent, je veilig voelen en niet veroordeeld worden omdat je niet in het hokje past van de samenleving. Als dat laatste zo voelt, dan wil ik mij inzetten voor jou en kan je een beroep op mij doen. Dat we er voor elkaar zijn, elkaar helpen en steunen op basis van vertrouwen. Dat kan alleen als je zelf geborgen en veilig weet in je eigen leefomgeving. Het programma de roze golf is nu alleen nog maar digitaal via een podcast en website te volgen. Dat vind ik jammer. Juist dat radioprogramma was zo goed voor de inwoners van Overijssel om elkaar te vinden en zich in elkaar te kunnen verplaatsen.