50Plus – Overijssel

50Plus – Overijssel

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De positie van oudere LHBTI personen is voor 50PLUS essentieel vooral omdat mensen op oudere leeftijd het nog steeds moeilijk vinden om over hun geaardheid te spreken, voor Jongeren komt daar gelukkig steeds meer aandacht voor , voor oudere is dit echter net zo problematisch maar helemaal taboe zeker in woon/zorg omgevingen. Dat is een belangrijk zorg en aandachtspunt voor 50PLUS Overijssel.  Informatie ,voorlichting en daadwerkelijke hulp zijn de prioriteiten voor onze invloed op provinciaal niveau

Wat beloven we:

Voorlichting aan hulpverleners in de zorg over deze taboe problematiek

Ouderen in een beschermde woonomgeving isoleren zich steeds meer omdat zij bang zijn voor reactie van familie, kinderen maar vooral ook van mede bewoners: “die begrijpen het echt niet hoor.”  Vicieuze cirkel bang buitengesloten te worden ontstaat er een sociaal isolement. Recent heeft een oudere een mooi boek geschreven, durft dit niet publiekelijk te verspreiden terwijl het zo veel verduidelijkt, geeft dit alleen aan mensen die hij kent en vertrouwt . Provinciaal inzetten op campagnes .

De stelling mbt veilige ontmoetingsplekken voor mannen kunnen wij niet onderschrijven omdat wij vinden dat je moet streven dat mannen/vrouwen zich veilig moeten voelen om elkaar gewoon in het openbaar te ontmoeten.  Bij het officieel creëren van afgelegen plekjes legitimeer je in onze ogen dat het niet in het openbaar kan/mag etc.  Verkeerd signaal