Stefan Verduin

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ik ben een trotse vader van een LHBTI+ kind dat slim is, liefdevol voor de medemens en vol van humor. Ik vind het belangrijk dat ieder mens zichzelf mag zijn en kan stralen. Daar word je niet alleen zelf beter van maar ook de hele maatschappij.

Van dichtbij heb ik moeten zien dat het helaas niet vanzelfsprekend is dat LHBTI+ mensen geaccepteerd worden en dat moet veranderen. Ondersteuning van LHBTI+ mensen kan en moet veel beter en de provincie moet daarin meer actief worden. Er zijn lange wachttijden in de GGZ en bijvoorbeeld lange wachttijden bij genderpoliklinieken zoals in Amsterdam.

Daarnaast is er meer behoefte aan fysieke bijeenkomsten voor de LHBTI+ jongvolwassenen. De provincie kan hier in het voortouw nemen.

En natuurlijk heeft de provincie zelf een voorbeeldrol met het eigen personeelsbeleid. Noord-Holland heeft het Charter Diversiteit ondertekend en daarin dient lhbti+ een volwaardige en zichtbare plek te krijgen.