Jules Pulles

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ik heb altijd al een kritische blik op onze maatschappij gehad, waarin economische groei al heel lang voorrang lijkt te krijgen. Terwijl groei in zo veel meer factoren zit: als mens, als community en als maatschappij. Ik ben ervan overtuigd dat samenwerking aan duurzaamheid, inclusie, verdraagzaamheid en innovatie nodig is om vooruit te komen.  

Om hierin vooruit te komen zijn de factoren inclusie en verdraagzaamheid onmisbaar. Elkaar respecteren als mens, met alle facetten die daarbij horen, of je ze nu begrijpt of niet. Met een positieve blik naar anderen kijken en hun talenten vooropstellen. Daarom sta ik ook pal achter de door Volt geopperde inclusieraad die meewerkt aan beleid en projecten die de inclusie vergroten. Een raad die bruggen slaat, maar ook actief meewerkt aan het wegnemen van vooroordelen en onbegrip.