Volt – Noord-Brabant

Volt – Noord-Brabant

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Volt doet dit jaar voor de eerste keer mee aan de Provinciale Staten, maar op andere niveaus heeft Volt zich al wel hard gemaakt voor LHBTI+ emancipatie. Volt streeft naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen zich welkom en veilig voelt. We staan voor deze waarden van LHBTI+ personen in heel Europa. Waar Volt in heel Europa voor werkt is onder andere het legaliseren van huwelijk voor en tussen iedereen en zorgen we voor een inclusieve publieke sector[1]. Ook binnen Nederland werken we hard aan acceptatie en emancipatie van LHBTI+ personen. Zo werkte Volt aan de grondwetswijziging op landelijk niveau dat ook ‘gender’ en ‘seksuele gerichtheid’ worden opgenomen in artikel 1 van de grondwet[2].

Waar Volt In Brabant vertegenwoordigd is, werken we ook hard aan acceptatie en emancipatie. In zowel Den Bosch als Eindhoven.  In Eindhoven hebben we bijvoorbeeld een amendement voor een ambitieuzer LHBTI beleid ingediend voor het coalitieakkoord en hebben we ons ingezet voor bescherming van dakloze LHBTI+ jongeren.

We werken hard aan de acceptatie en emancipatie van LHBTI+ personen, maar zijn nog niet klaar!

[1] https://assets.volteuropa.org/2022-12/MoP%209.0%20Challenge%203%20Social%20Equality.pdf

[2] https://static1.squarespace.com/static/5f82f878bf19dc36c8f0f0c9/t/605268fdc190496c5f653579/1616013576737/Volt_nl_programma_CR-16-3-22.pdf

 

Wat beloven we:

Het is nu ook tijd dat er in de provincie Brabant werk wordt gemaakt van verdere acceptatie en emancipatie van de LHBTI+ gemeenschap. [1]

Volt wil dat de Provincie stappen zet om inclusie te waarborgen binnen Noord-Brabant. Door in te zetten op een inclusieve maatschappij zonder discriminatie, dragen we bij aan een maatschappij waarin zich iedereen veilig voelt en zich volledig kan ontwikkelen. Dit levert een sterkere maatschappij op. Daarom wil Volt[2]:

  • ervaringsdeskundigen betrekken in de ontwikkeling van een eigen Provinciale inclusie-agenda;
  • gebruik van Provinciale inclusie-agenda om inclusie te waarborgen binnen provinciale evenementen en projecten;
  • een inclusieraad die adviseert en beleid toetst van de Provincie;

als Provincie samenwerken met scholen om tolerantie van minderheden te vergroten.

[1] Volt Noord-Brabant – Verkiezingsprogramma.docx (volteuropa.org)

[2] 4. De betrokken provincie – Volt Brabant (voltnederland.org)