Nordin Kole

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ik ben Nordin Kole, 24 jaar en ik woon in Breda, waar ik tevens de afdelingsvoorzitter voor GroenLinks ben. Ik sta op nummer 10 voor GroenLinks Brabant en namens die partij zet ik me in voor meer humane behandeling voor trans-personen en tevens meer veiligheid voor LHBTI+ personen door de gehele provincie.

Ik hoef zelf niet trans te zijn om te zien wat voor strijd het is om die transitie te doorgaan. Ik heb meerdere vrienden die het doorgemaakt hebben. De fysieke tol, maar vooral ook de mentale tol die de haat van anderen op hen heft. De provincie kan een rol spelen in het leren begrip te tonen voor deze transitie en mensen. Dit kan door middel van cultuursubidies aan LHBTI+ makers die dit proces begrijpelijk kunnen maken voor cis mensen. Dit zouden de eerste stappen zijn in het creëren van een vrij en veilig klimaat. Dit moeten we verder aanmoedigen door in het onderwijs al vroeg het signaal te geven dat er niks mis is met niet cisgender te zijn. Dat er niks mis is met op hetzelfde gender te vallen of op niemand at all. Onbegrip is uiteindelijk waar de meeste haat ontstaat, en met educatie halen we dat onbegrip weg.