GroenLinks – Noord-Brabant

GroenLinks – Noord-Brabant

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Vorige periode is op initiatief van GroenLinks Brabant een Regenboogprovincie geworden. Hier zijn wij natuurlijk heel blij mee, en we willen ons inzetten om deze titel eer aan te doen.

GroenLinks zet zich op alle bestuurlijke lagen (gemeente, provincie, landelijk en Europees) in voor de LHBTI+ gemeenschap. Lokaal ondersteunen we de GSA Netwerken, stimuleren we het aanleggen van regenboogpaden en faciliteren we gesprekken over diversiteit in het onderwijs.

 

Wat beloven we:

Allereerst zien wij de provincie en haar vertegenwoordigers als voorbeeldgevers in communicatie en acceptatie van LHBTI+ personen. Wij vinden het belangrijk dat de provincie de titel Regenboogprovincie weerspiegelt door bijvoorbeeld de regenboogvlag te hijsen.

GroenLinks wil zich in Brabant inzetten om het gesprek aan te gaan en zo bewust te worden van vooroordelen en discriminatie te voorkomen. Dit willen we ook stimuleren in de gemeentes binnen onze provincie. Zo kunnen we monitoren hoe de situatie rondom LHBTI+ acceptatie is in de gemeentes en deze verbeteren.

Op scholen en onderwijsinstellingen willen we zorgen dat er een veilige omgeving wordt geboden voor LHBTI+ personen. Hierbij denken we aan trainingen maar ook samenkomsten om samen met jongeren actief aan de slag te gaan om iedereen zich veilig en welkom te laten voelen.

We willen ons in Brabant inzetten om hulp voor transgender personen toegankelijker te maken.