Max Gerets

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ik ben Max Gerets en sta op de lijst voor GroenLinks Noord-Brabant. Nederland is een waanzinnig gaaf land. Woorden gesproken door Mark Rutte in 2015, sindsdien door hem ook meerdere keren herhaald en ik moet zeggen hij heeft gelijk. Nederland is een gaaf land als je tenminste een stabiele baan, een woning en een goeie gezondheid hebt. Alleen is dit niet voor iedereen zo. Kijk naar onderwerpen zoals wonen, werkgelegenheid, cultuur en sport. Allemaal onderwerpen waarin onze stem onmisbaar is. Juist om die reden is het van groot belang dat naast provinciaal beleid er genoeg representativiteit is in de provincies. De na 15 maart verkozen statenleden zijn dan wel van het een op het andere moment politicus, maar misschien nog wel belangrijker volksvertegenwoordiger. Daarom is het van belang dat mensen zoals ik op de lijst staan. Want representatie doet ertoe. Het is een belangrijke stap op weg naar een inclusievere en gelijkwaardiger Noord-Brabant en Nederland.