Emma van Beek

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Mijn naam is Emma, ik ben 23 jaar oud en wil mij namens GroenLinks in Brabant inzetten voor onder andere diversiteit en inclusie in onze provincie. In Brabant is geen ruimte voor haat, racisme en discriminatie. Jezelf kunnen zijn, kansengelijkheid en acceptatie, ondanks gender of van wie je houdt.

Het is belangrijk dat we het gesprek aangaan zodat we verschillen kunnen omarmen en juist als kracht kunnen gebruiken. Binnen onderwijsinstellingen wordt gewerkt aan een veilige omgeving, samen met docenten, leerlingen en studenten.

De provincie heeft als taak om met gemeenten, groot of klein, stappen te zetten om samen een veilige, eerlijke en toegankelijke provincie te zijn, met het streven om zoveel mogelijk gemeenten Regenbooggemeenten te laten worden.

In communicatie, zichtbaarheid en acceptatie heeft de provincie een voorbeeldrol te vervullen. Op meer plekken in de provincie worden regenboogpaden gelegd. Negatief gedrag gaan we aankaarten. De provincie neemt een voorbeeld in genderinclusief communiceren en aanspreken.

Brabantse sport moet voor iedereen fijn en toegankelijk zijn zonder benadeling. Zijlijnen zijn geen plek voor discriminerende leuzen.

We steunen belangrijke momenten zoals Pride in Brabantse steden en zijn hier zichtbaar. We besteden aandacht aan de zichtbaarheid van LHBTI+ personen in media en cultuur in Brabant.