Sabine Koopman

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Mijn naam is Sabine Koopman, ik woon in Roermond. Ik ben werkzaam als dyslexiespecialist voor een GGZ-instelling. Ik heb een achtergrond als leerkracht basisonderwijs. Mijn hobby’s zijn koken, tuinieren, Krav Maga en ik leer motorrijden. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, veilig is en zich welkom voelt. Ik maak mij zorgen over de veiligheid en acceptatie van LHBTQIA+ personen in Limburg; ik zal mij dus in de Provinciale Staten gaan richten op wat dit in de positieve zin kan beïnvloeden. Ik denk dan aan het steunen of (mede)indienen van moties op dit vlak, door anderen/ samen / of mijzelf gemaakt.