VVD – Limburg

VVD – Limburg

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Versterken van de positie van LHBTI+’ers in Limburg was voor de VVD ook in de afgelopen jaren een belangrijk aandachtspunt. Naast de vele momenten dat wij in onze bijdragen aandacht voor acceptatie en veiligheid hebben gevraagd, heeft onze fractie als mede-indiener ook samen met andere partijen voor financiële middelen van deze onderwerpen gezorgd. Voor het bevorderen van de sociale acceptatie, de sociale veiligheid en gelijke behandeling worden sinds het besluit in 2020 jaarlijks €100.000 uit te trekken dat in overleg met maatschappelijke organisaties wordt besteed.

Wat beloven we:

Alle Limburgers samen maken onze provincie uniek. Wij koesteren de vrijheden die elk individu heeft om zichzelf te kunnen zijn. Discriminatie op basis van je afkomst, geslacht, geaardheid, geloof, leeftijd en wat dan ook accepteren we absoluut niet. Dus maken we er lokaal, provinciaal, landelijk en internationaal werk van als VVD om samen met inwoners discriminatie in onze samenleving fel te bestrijden. De positie van LHBTI+’ers willen we ook in Limburg verder versterken. Daarvoor zetten we ook de komende jaren in op een intensieve samenwerking tussen provinciale overheid en maatschappelijke organisaties om concrete projecten voor de LHBTI+ gemeenschap te realiseren.