Holger Rodoe

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Mijn naam is Holger Rodoe, ik ben 32 jaar en woon in Gennep. Met veel plezier mag ik me in het dagelijks leven bezighouden met het reilen en zeilen in de gemeente Mook en Middelaar als wethouder voor onder andere de portefeuilles Inwonerparticipatie, Duurzaamheid, Natuur, Milieu, Openbare Ruimte en Mobiliteit. Een heel pakket aan taken waarmee ik een steentje probeer bij te dragen aan het nog verder verbeteren van de leefomgeving in onze unieke top van Noord-Limburg.

Onze langgerekte Provincie is ontzettend divers: van de vele steden met de bourgondische levensstijl tot onze dorpen met ons vitaal platteland en agrarische bedrijven, van het Heuvelland tot de Mookerhei. Zo divers zijn ook de Limburgers, of je nu zelf LHBTI+’er bent of niet. Overal in Limburg moet je jezelf kunnen en mogen zijn. Dat is nog niet overal even makkelijk. De sociale acceptatie moet in veel gebieden echt nog beter. Er is werk aan de winkel, daar wil ik me graag voor inzetten!