Ralph Diederen

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Sinds 5 jaar mag ik namens het CDA wethouder zijn in de gemeente Beek. Daarbij vind ik het persoonlijk belangrijk dat politici en bestuurders uit de LHBTI+ gemeenschap dit met trots uitdragen in hun ambt. Niet alleen door het jaarlijks hijsen van de progressvlag, maar juist in de alledaagse momenten.

De afgelopen jaren mocht ik het CDA pride netwerk mee trekken. Daarbij vind ik het voor de komende jaren vooral belangrijk dat er meer aandacht voor het tegengaan van intersectionele discriminatie komt, het creëren van een veilige omgeving en goede regelgeving voor transgenders en borgen van de positie van regenbooggezinnen. De provincie heeft een belangrijke taak om bij te dragen aan het tegengaan van discriminatie en het borgen van een veilige leefomgeving voor alle limburgers.