CDA – Limburg

CDA – Limburg

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

In 2019 nam het CDA het initiatief om bij het bestuursakkoord expliciet een verklaring op te nemen dat iedereen zichzelf kan en mag zijn in Limburg. Deze verklaring is toen door alle partijen ondertekend.

De provincie Limburg ondersteunt met sociaal beleid actief initiatieven en organisaties die de veiligheid en acceptatie van LHBTIQ+ inwoners vergroten. Het meevaren afgelopen jaar met de Canal Parade was daar een voorbeeld van, een initiatief naar aanleiding van een motie in de provinciale staten die het CDA mee tekende. De provincie Limburg steunt een aantal Maatschappelijke Organisaties (MO’s) waaronder COC Limburg, met subsidie. Dat was en is CDA beleid.

Wat beloven we:

CDA Limburg is er groot voorstander van om de steun aan de MO’s ook in de nieuwe periode te continueren. (Limburg is de enige provincie die MO’s nog ondersteunt). Via de sociale agenda willen we inzetten op het versterken van bestaanszekerheid in Limburg. Dat heeft naast de harde kant (beschikbare woningen, betaalbaarheid) ook een zachte kant: investeren in een sterke samenleving met saamhorigheid, verdraagzaamheid en een Limburg waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt.