Rob Hartvelt

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Mijn naam is Rob Hartvelt, danser en filosoof. Mijn persoonlijke motivatie om me verkiesbaar te stellen als statenlid voor Volt komt voort uit idealistische overwegingen. Onze samenleving is verworden tot een individualistische samenleving met weinig oog voor elkaar. In het hart van de provinciale democratie wil ik strijden voor een samenleving waar we meer naar elkaar luisteren. De politiek wordt gedomineerd door mannen, cis mannen om precies te zijn en het wordt tijd dit patroon te doorbreken. Diversiteit bereik je niet door LHBTI+ mensen als ‘windowdressing’ op te voeren, maar als toegevoegde waarde te zien. Diversiteit bereik je door aantrekkelijk te zijn voor hen die je (blijvend) aan je wilt binden.

Ik identificeer mezelf als non-binair en zou me graag willen opwerpen als voorvechter van emancipatiezaken in al zijn diversiteit. Die strijd kan ik meteen aangaan omdat de kieslijsten nog niet voorzien in een andere optie dan man (m) of vrouw (v). Het is voor mij belangrijk dat daar een extra optie bijkomt: de (x). Politiek is identiteit en behoort een juiste afspiegeling te zijn van de samenleving. Ik neem mezelf mee in mijn denken en handelen en streef naar een diverse bestuurscultuur en die begint bij representatie!