Volt – Groningen

Volt – Groningen

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Volt doet dit jaar voor het eerst mee aan de Provinciale Staten verkiezingen. Volt wil een eerlijk en inclusief Europa. Een Europa waarin iedereen dezelfde rechten en kansen heeft en waar iedereen zich welkom en veilig voelt. In heel Europa zet Volt zich op allerlei niveaus in voor LHBTI+ acceptatie en emancipatie. Zo werkt Volt aan de legalisatie van het homohuwelijk in alle Europese landen en zet Volt zich in voor een inclusieve volksvertegenwoordiging. In Nederland werkt Volt mee aan een grondwetswijziging om ook ‘gender’ en ‘seksuele geaardheid’ expliciet te noemen in artikel 1 van de grondwet: Gelijke behandeling en discriminatieverbod.  

Wat beloven we:

Volt wil de politiek veranderen, deze wordt nog altijd gedomineerd door (cis-hetero) mannen. Het wordt tijd om te laten zien wat de toegevoegde waarde is van diversiteit en dat begint bij representatie. Daarom heeft Volt Groningen een diverse kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen. Volt ziet diversiteit als kracht, zo bepalen wij samen onze toekomst. 

Volt wil ervoor zorgen dat de provincie als organisatie inclusief is. Door een prettige en veilige werkomgeving kunnen ook LHBTI+ mensen al hun energie inzetten om Groningen te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst. Volt zal de acceptatie van LHBTI+ personen in de samenleving aanmoedigen door vanuit de provincie LHBTI+ organisaties te ondersteunen. Ook kunnen zichtbaarheidsacties zoals het hijsen van de regenboogvlag bij het provinciehuis zeker rekenen op steun vanuit Volt. 

Volt vindt dat de provincie het goede voorbeeld moet geven bij het tegengaan van discriminatie. Zo zouden bedrijven en organisaties die aantoonbaar discrimineren niet in aanmerking moeten komen voor opdrachten van de provincie. Daarnaast vindt Volt het belangrijk dat kennis over regenboogbeleid wordt gedeeld alle Groningse gemeenten. 

Volt zal zich altijd krachtig verweren  tegen boodschappen van haat of uitsluiting van mensen die anders zijn.