Janette Bosma

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

De Partij voor de Dieren vindt de veiligheid van de LHBTI+-gemeenschap een belangrijk onderdeel van de provinciale politiek. Wij zetten ons in tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, de politiek, de sportwereld en alle andere vlakken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat LHBTI-organisaties ondersteund worden door middel van subsidies. Op deze manier willen we enerzijds de zichtbaarheid van de gemeenschap vergroten en anderzijds discriminatie tegengaan.