Partij voor de Dieren – Groningen

Partij voor de Dieren – Groningen

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De PvdD grijpt alle mogelijkheden aan om actief aandacht te vragen voor (de positie van) LHBTI+ personen, om zo bij te dragen aan zichtbaarheid en acceptatie. Onze fractie initieerde het opstellen van een regenboogconvenant tussen provincie en gemeenten en zorgde voor deelname van de provincie aan de jaarlijkse ‘Coming Out’ day en de ‘Internationale dag tegen homofobie en transfobie’. 

De PvdD fractie diende een motie in voor het initiatief ‘De Roze Kast’. De provincie heeft n.a.v. deze motie Groninger bibliotheken actief aangespoord om het een Roze Kast te plaatsen. Dit betreft een kast met boeken, tijdschriften, films en folders over LHBT-thematiek, zodat informatie makkelijk en breed toegankelijk gemaakt wordt.  

Ook hebben wij actief aandacht gevraagd voor de vaak moeilijke positie van LHBTI+ personen in dorpen op het Groninger platteland, waar acceptatie veel minder vanzelfsprekend is. We vroegen aandacht voor het feit dat in Noord-Nederland discriminatie jegens LHBTi+ personen een aanzienlijk deel van het totaal aantal discriminatiemeldingen uitmaakt.  

Bij bespreking van dossiers over welzijn, zorg, werk en scholing vroegen we waar nodig extra aandacht voor de positie van LHBTI+ personen. 

Wat beloven we:

Mededogen en respect ziet de Partij voor de Dieren als belangrijke maatstaven binnen onze samenleving. Wij blijven de provincie de komende periode aansporen om werk te maken van volwaardige participatie en gelijke behandeling. Mensen van elke levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriëntatie moeten zich vrij en veilig kunnen voelen. 

Onze partij gaat zich inspannen om de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt te vergroten voor gemarginaliseerde groepen, zoals mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond en non-binaire en trans personen, waarbij vertegenwoordigers van deze groepen actief worden betrokken. 

Wij houden de provincie aan haar rol als Regenboogprovincie: volledige inzet voor de sociale acceptatie, het zelfbeschikkingsrecht en veiligheid van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele- en genderoriëntaties. Daarnaast willen wij dat de provincie inwoners niet naar gender of burgerlijke staat vraagt, tenzij dat juridisch noodzakelijk is. 

In de vergaderingen, en communicatie tussen Statenleden tolereren wij uiteraard geen uitingen van homo- en transfobie, racisme en fascisme. 

Wij zorgen ervoor dat de regenboogvlag aan het provinciehuis blijft wapperen!