Stephanie Bennett

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Groningen moet een provincie zijn waarin iedereen gelijkwaardig is. Waarin geen ruimte is voor uitsluiting en discriminatie op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit. De afgelopen jaren heb ik me, als Statenlid, voor deze missie in mogen zetten. In Groningen is er inmiddels een goed begin gemaakt. Zo steunen wij het Regenboogconvenant, ondersteunen we gemeenten bij beleid en activiteiten gericht op emancipatie van LHBTIQ+ en maken we deel uit van de Regenbooggroep, een brede werkgroep die zich buigt over de bevordering van acceptatie. Ook staan we dankzij o.a. mijn initiatief jaarlijks stil bij de dag tegen Racisme en Discriminatie. Het is echter belangrijk om de goede weg die ingeslagen is, door te trekken en als provincie nog meer concrete taken op het gebied van bevordering van acceptatie emancipatie van LHBTIQ naar ons toe te trekken. Daar wil ik de komende jaren voor gaan!